Jak získat BIO popelnici?

20110913_ZER_zelen_010Hromadný rozvoz BIO popelnic v rámci městského systému nakládání s komunálním odpadem byl již ukončen. I nadále však mohou občané tuto BIO popelnici získat.

S žádostí na přistavení BIO popelnice je nutné se obrátit na odbor ochrany životního prostředí magistrátu.

Kontaktní osoby podle jednotlivých městských obvodů:

Ing. Monika Kostihová, tel.: 599 442 558, e-mail: mkostihova@ostrava.cz

Krásné Pole, Martinov, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice, Vítkovice, Proskovice, Mariánské Hory

Ing. Lenka Szarowská, tel.: 599 442 559, e-mail: lenka.szarowska@ostrava.cz

Petřkovice, Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava

Jiřina Žambochová, tel.: 599 442 560, e-mail: jzambochova@ostrava.cz

Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava-Jih

Na výše uvedených kontaktech lze řešit i ostatní záležitosti týkající se směsného komunálního odpadu.

Informace k samotnému provádění služby svozu zeleně z BIO popelnic jsou k dispozici u svozové společnosti OZO Ostrava s.r.o.:

informace o termínech svozu: 596 101 128, strakosp@ozoostrava.cz

reklamace neprovedeného svozu: 596 101 128, strakosp@ozoostrava.cz