Podrobnosti ke službě

  • Svoz zeleně bude probíhat celoročně. Ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů, v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Přesný svozový den ve Vaší oblasti Vám bude sdělen při rozvozu nádob.
  • BIO popelnice je hnědá a má perforované stěny, aby odpad rostlinného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Ostravě byly vybrány nádoby o objemu 240 l.

Do BIO popelnic patří:

Tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný).

Do BIO popelnic nepatří:

Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

  • Větší množství zeleně, případně silnější a delší větve z ořezu stromů a keřů přijímají sběrné dvory v Ostravě nebo velkoobjemové kontejnery na zeleň v městských obvodech Ostravy, kde není sběrný dvůr.
  • Větší kapacitu nádob, než umožňuje právě zaváděný městský systém pravidelného svozu zeleně, lze objednat jako placenou službu u společnosti OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 – Komunální odpady, Slovenská 1083/1, Ostrava-Přívoz, T 596 101 143, kotkova@ozoostrava.cz.